top of page

Coops&Co

Coops&Co (former M31 Foundation) is founded by multidisciplinary director Robin Coops

Coops&Co creates music driven immersive experiences.

We search for the spaces in between to question the unknown.

Collaboration is key.

Often technology plays an important role.

Boardmembers

Bestuur

Robin Coops - Artistic director

Jesse Korte - Business director

Raad van Toezicht

Sigi Giesler
Arnoud Noordegraaf
Petra de Haan

Eric Magnée

RSIN: 853153942

KVK: 58722378

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en kan alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten declareren.
In de statuten is opgenomen dat er een benoemingstermijn geldt van 4 jaar en dat een bestuurslid maximaal 2 termijnen kan dienen, conform hetgeen is bepaald in de Governance Code Cultuur.
Het personeel en ZZP-ers zijn ingeschaald in de CAO Toneel en Dans.

Information

Stichting Coops & Co

Walenburgerweg 1d

3039AA Rotterdam

The Netherlands

info@coopsanco.nl

bottom of page